Jij bent het instrument: Therapeutische Ontwikkeling voor (psychosociale) hulpverleners (3,25 EC's)

Bijscholingscursus van 9 lesdagen met voorbereidingsopdrachten. SNRO geaccrediteerd!

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor iedere hulpverlener die de verantwoordelijkheid neemt zoveel mogelijk aspecten van zichzelf actief te onderzoeken en te doorgronden. Hierdoor zal bewustwording en zelfinzicht van de hulpverlener zich verder ontwikkelen.

Doel van de cursus

Als hulpverlener is het essentieel uzelf te ontwikkelen. Zowel voor uzelf als uw cliënten. U bent zelf immers het belangrijkste instrument. Als hulpverlener ondersteunt u de cliënt bij de ontwikkeling van zijn (innerlijke) gezondheid en kracht. Dat vereist nogal wat. Zo loopt vrijwel iedere hulpverlener (tijdens zijn werk) zelf ook tegen persoonlijke onverwerkte stukken aan. Voor uw ontwikkeling als hulpverlener is het waardevol om deze nader te bekijken. Wellicht is het voor u zelfs noodzakelijk om hiermee aan de slag te gaan, omdat het adequate hulpverlening aan cliënten (onbewust) in de weg staat.

Het doel van deze cursus is het leren ontwikkelen van eigenschappen die kunnen bijdragen aan het vergroten van zelfinzicht en bewustwording in uw rol als hulpverlener. De verworven inzichten kunt u zowel in uw persoonlijke- als professionele leven integreren en gebruiken.

Opzet van de cursus

De cursus omvat 9 lesdagen (18 dagdelen verdeeld over 10 maanden) met thuisopdrachten (3,25 EC's). Binnen de cursus wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke ervaringen als hulpverlener. Er is ruimschoots gelegenheid voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en vragen.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat onder andere uit het boek 'Zelfrealisatie: De weg terug naar wie je werkelijk bent'. Dit boek ontvangt u bij de eerste bijeenkomst.

Groepsgrootte

Maximaal 10 deelnemers. De cursus zal alleen doorgang vinden bij voldoende inschrijvingen.

Cursuslocatie:

Kaldenkerkerweg 56 te Venlo. Deze locatie is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid.

Cursusdata 2018/2019

Zaterdaggroep 2018: 15-9, 29-9, 10-11, 15-12, 19-1 (2019), 16-3, 13-4, 11-5 en 29-6.

Cursusdata 2019/2020 volgen binnenkort.

Kosten: € 995,- inclusief lesmateriaal, koffie/thee en BTW.